Om vår forskning

Indevex har investerat mer än 15 år i grund- och klinisk forskning för att utveckla en klinisk behandlingsmetod inom Medicinsk Näringsterapi (på engelska Medical Nutrition Therapy) med syftet att genom komplettering av kosten med viktiga näringsämnen hjälpa till att motverka metabolt syndrom och dess konsekvenser, såsom diabetes och övervikt. Metoden Macronutrient Preload bygger på en definierad och standardiserad sammansättning av näringsämnen, vilket gör att studier blir repeterbara, men består helt av naturlig balanserad näring av högsta kvalitet.
Macronutrient Preload utvecklades primärt som en strikt kosthållning för barn med kognitiva störningar. Indevex har med detta som grund vidareutvecklat behandlingsmetoden och produkterna tillsammans med bland annat Lunds Universitet och Universitetet i Sydney, Australien, för att dokumentera den patenterade formulans (Nutritional Glycemic Control, NGC) effekt på det metabola syndromet.

Kombinationen av den naturliga näringen i formulan är noggrant sammansatt för att tillföra kroppen essentiell näring med ett komplett spektrum av proteiner, strukturerade fettsyror och komplexa kolhydrater – allt baserat på naturliga råvaror. Det dagliga rekommenderade intaget (RDI) av essentiella aminosyror enligt WHO:s riktlinjer nås vid endast tre dagliga intag av formulan. Produkterna innehåller dessutom långsamma kolhydrater och kostfiber som ger en låg glykemisk belastning, vilket ger ett lågt och stabilt blodsockersvar med en god mättnadskänsla.


Alla råvaror till produkten kommer från naturliga källor såsom ärta, medicinskt klassificerade ägg med optimerad balans mellan Omega 3/6, vassle, nypon, äpple och fiber från sockerbeta. Varje steg i produktionen följer striktaste produktionsstandard och råvarorna är endast mekaniskt behandlade, helt fria från tillsatta kemikalier och GMO. Produktionen av grundformuleringen görs i Sverige under strikt kontroll.

Mer än 15 år av studier och slutanvändarerfarenheter har lett oss till en punkt där effekten ska dokumenteras med kontrollerade kliniska studier, så kallad evidensbaserad medicin. Sedan 2012 har bolaget startat studier vid ledande universitet internationellt med fokus på klinisk utvärdering av produkter för i huvudsak diabetes, men även andra effekter av metabolt syndrom.
Indevex har tidigare genomfört närmare ett tjugotal observations- och pilotstudier från 2001 och fram till nu, vilka visar på signifikanta effekter på blodsocker, HbA1c och insulin, triglycerider och kolesterol, systoliskt och diastoliskt blodtryck, vikt, BMI och midjemått.

De studier som genomförts på företagets produkter av Glykemiskt Index (GI) visar att formulan har ett lågt GI-värde (<55). Forskning visar att intag av kost med lågt GI minskar risken för typ 2-diabetes och kan minska behovet av medicineringen av diabetespatienter.
Indevex har idag två publicerade studier och en tredje studie är på väg att bli godkänd för publicering.
Den första studien är en före-efter-studie på patienter med typ 2 diabetes mellitus. De fick inta företagets produkter med bland annat signifikant resultat på postprandialt blodsockersvar. Studien kan laddas ned i sin helhet här.
Den andra studien är en randomiserad placebokontrollerad studie på kvinnor med graviditetsdiabetes (GDM) som fick inta företagets produkter efter diagnos. Signifikant resultat uppnåddes på bland annat fasteblodsocker och postprandialt blodsockersvar. Studien kan laddas ned i sin helhet här.
Den tredje studien, som är på väg att publiceras, är en randomiserad placebokontrollerad studie av kvinnor med diagnosticerad graviditetsdiabetes (GDM). Studien påvisar signifikanta resultat av viktiga kliniska faktorer. Studien har presenterats på ESPEN (European Society of Clinical Nutrition and Metabolism) Copenhagen 2016. Poster kan laddas ner här.
Företaget har också arbetat med att ta fram en översikt om nuläget inom vetenskapen kring GDM. Översikten går att ladda ner här. Den uppdateras kontinuerligt när nya rön framkommer.

 

Forskningssamarbeten

Indevex har genom åren genomfört ett stort antal forskningsprojekt både nationellt och internationellt för att verifiera funktionen av bolagets patenterade födoämneskomposition (NGC™), med specifik macronutrient komposition, samt metodik för att bäst nyttiggöra densamma i olika applikationer.

Preload® refererar till en specifik dos av NGC™-kompositionen ingående i en näringsproukt vilken används som förladdning av främst macronutrient som bidrar till att bibehålla ett balanserat blodsockersvar.

Här är några av de samarbetspartner vi arbetat med för att verifiera NGC™ och Preload®-metodiken i några olika applikationer.

  • Lunds University, SE
  • Peking Union Medical College Hospital, CN
  • Peking University People’s Hospital, CN
  • Klinikkum, Tartu University, EE
  • Xingqiao 3rd Military Hospital, Chongqing, CN
  • Leatherhead Food Research, UK
  • Sydney University, AUS

 

Medical Advisors, Indevex:

Claes Post - Senior Medical Advisor, M Pharm, PhD, Professor, Uppsala University, Linköping University

Dan Edwall - Medical Advisor, DDS, Dr Med Sci, Consultant in Research and Development, Doktor Edwall AB