Om Indevex

Indevex grundades 2001 med tanken att naturlig balanserad näring är det bästa människokroppen kan få tillgång till för att bygga en vital kropp, bibehålla hälsa och undvika sjukdom.
Vår historia börjar egentligen i Kanada där en läkare börjat studera barn och ungdomar med kognitiva störningar såsom ADHD och liknande diagnoser. Analyserna ledde fram till en tes om att barn som är diagnosticerade fått fel näring, inte bara just då, utan ända från livets tillkomst, vid befruktningen. Den här kunskapen fångades upp och vidareutvecklades hos oss på Indevex i Sverige. Nutida forskning visar att tesen faktiskt var riktig. Flera publicerade studier påvisar sambandet mellan förekomst av kognitiva störningar hos barn och näringsmiljön i vilken det ofödda barnet utvecklas, framförallt när det gäller den sista tredjedelen av graviditeten.
Förutom en omfattande grundforskning och produktutveckling där vi anlitar både svensk och internationell läkarexpertis har Indevex sedan 2006 forskat och utvecklat behandlingskoncept för diabetes typ 2. Vår behandlingsmetod kallas för medicinsk näringsterapi.
För närvarande har Indevex publicerat två studier som förvissar oss om att vår metod är verkningsfull. En tredje studie är klar för publikation. Sedan 2014 har vår forskning och utveckling helt och hållet varit fokuserad på graviditetsdiabetes eller Gestational Diabetes Mellitus, GDM. Studierna visar att man med hjälp av kostbehandling med naturliga näringsprodukter kan få hjälp att både förebygga uppkomsten av och även reversera de negativa konsekvenserna av diagnosen graviditetsdiabetes. Vår första konsumentprodukt inom det här segmentet är en färdigdryck med lågt kaloriinnehåll som vi kallar Preload® Balance.
Bolaget är starkt styrt av vetenskapliga bevis och övertygelse om den balanserade naturliga näringens roll i alla människors vardag, men framförallt hur viktigt det är att grundlägga moderns och det ofödda barnets hälsa. Detta för att undvika komplikationer och framtida sjukdomar hos dem båda.
 

Kom igång med Preload® Balance

Här kan du beställa Preload® Balance som bygger på medicinsk näringsterapi.