Material

Indevex grundades 2001 med tanken att naturlig balanserad näring är det bästa människokroppen kan få tillgång till för att bygga en vital kropp, bibehålla hälsa och undvika sjukdom. Förutom en omfattande grundforskning och produktutveckling där vi anlitar både svensk och internationell läkarexpertis har Indevex sedan 2006 forskat och utvecklat behandlingskoncept för diabetes typ 2. Sedan 2014 har vår forskning och utveckling helt och hållet varit fokuserad på Gestational Diabetes Mellitus, GDM. För närvarande har Indevex publicerat två studier som visar evidens för att vår metod är verkningsfull. En tredje studie är klar för publikation. Vi ser att vi både kan förebygga uppkomsten av och reversera de negativa konsekvenserna av diagnosen graviditetsdiabetes. 

Studier och rapporter

Indevex har idag två publicerade studier och en tredje studie är på väg att bli godkänd för publicering.
Den första studien är en före-efter-studie på patienter med typ 2 diabetes mellitus. De fick inta företagets produkter med bland annat signifikant resultat på postprandialt blodsockersvar. Studien kan laddas ned i sin helhet nedan.
Den andra studien är en randomiserad placebokontrollerad studie på kvinnor med gestationsdiabetes (GDM) som fick inta företagets produkter efter diagnos. Signifikant resultat uppnåddes på bland annat fasteblodsocker och postprandialt blodsockersvar. Studien kan laddas ned i sin helhet nedan.
Den tredje studien, som är på väg att publiceras, är en randomiserad placebokontrollerad studie av kvinnor med diagnosticerad gestationsdiabetes (GDM). Studien påvisar signifikanta resultat av viktiga kliniska faktorer. Studien har varit poster på ESPEN Copenhagen 2016. Du kan ladda ned poster nedan.