Gestational Diabetes Mellitus (GDM)

Graviditetsdiabetes definieras som glukosintolerans av varierande grad vilken debuterar eller diagnostiseras under graviditet. Denna definition tillämpas oavsett om insulinbehandling eller enbart kostbehandling erfordras och oavsett om tillståndet går i remission eller kvarstår efter graviditeten. 

Skrift om GDM

Skriften ”Graviditetsdiabetes – sammanfattning av aktuell vetenskap” är avsedd att ge läsaren en överblick över kunskapsläget för GDM, med visst fokus på Medicinsk Näringsbehandling och Preload Balance som ny metod för att förbättra kvinnans och fostrets/barnets hälsa under och efter graviditeten. Metoden är under utveckling och kommer att ingå i såväl studier av verkningsmekanismer (inverkan på hormonrelease som GLP-1 m fl) samt kliniska effektstudier i Sverige.