För dig som arbetar inom vården

Här kan du som arbetar inom vården hitta mer information om Gestational Diabetes Mellitus (graviditetsdiabetes), Preload® Balance och behandlingsmetoden Medicinsk Näringsterapi. Du hittar information om vår forskning samt fördjupningsmaterial som du kan ladda ned, exempelvis publicerade studier, broschyrmaterial mm. 

Gestational Diabetes Mellitus (graviditetsdiabetes)

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) eller graviditetsdiabetes, definieras som försämrad glukostolerans som inträffar eller först upptäcks under en graviditet. Epidemiologiska studier visar att den genomsnittliga förekomsten av GDM varierar mellan två till nio procent i västvärlden, med en tydlig tendens att öka år från år.  Den stora utmaningen är evidensbaserade livsstilsförändringar som kan förhindra GDM och minska långsiktiga risker vilka associerats med obehandlad GDM. GDM kan få allvarliga konsekvenser både för mamman, fostret och det nyfödda barnet, inklusive ökad risk för att utveckla metabola sjukdomar såsom typ 2-diabetes (T2DM) senare i livet.

Preload® Balance

För att behandla övervikt/fetma, T2DM och andra metabola sjukdomar använder sjukvården ofta dyra alternativ som livslång behandling med läkemedel och/eller bariatrisk kirurgi. Med tanke på den lavinartade ökningen globalt av T2DM är den stora utmaningen nu att utveckla hållbara förändringar av den livsstil som ger lägre risk för att utveckla T2DM och dess långsiktiga konsekvenser, gärna styrt av en upplevd känsla av förhöjd livskvalitet för den som ändrar sina kost- och motionsvanor. En ny metod har visat sig uppfylla dessa krav, den så kallade Preload® Balance-metoden, som har utvecklats vid ett antal ledande universitet för att behandla och förebygga fetma och typ 2-diabetes. 

Material

Mer än 15 år av studier och slutanvändarerfarenheter har lett oss till en punkt där effekt och säkerhet är evidens. Sedan 2012 har bolaget startat internationella kliniska kontrollerade studier vid ledande universitet med fokus på klinisk utvärdering av produkter för i huvudsak diabetes, men även andra effekter av metabolt syndrom. Indevex har genomfört närmare ett tjugotal observationer och pilotstudier sedan starten 2001. Indevex har idag två publicerade studier och en tredje studie är på väg att bli godkänd för publicering.

 

Om vår forskning

Indevex har investerat mer än 15 år i grund- och klinisk forskning för att utveckla en klinisk behandlingsmetod inom Medicinsk Näringsterapi (Medical Nutrition Therapy) för att bekämpa metabolt syndrom och dess följande sjukdomsförlopp. Metoden Preload® Balance har en medicinsk precision som är förutsägbar och repeterbar som ordinär pharma, men helt producerad på naturlig balanserad näring av högsta kvalitet. 

Om Indevex

Indevex är ett svenskt biotechföretag som grundades 2001. Sedan 2006 har vi forskat och utvecklat produkter och behandlingskoncept för diabetes typ 2 och sedan 2014 har vår forskning och utveckling helt fokuserats på gestational diabetes mellitus, GDM, det vill säga graviditetsdiabetes. Vi jobbar för att vi både kan förebygga uppkomsten av och reversera de negativa konsekvenserna av diagnosen GDM.