Extra Bolagsstämma

Published: 16.07.2018 12:45

Extra Bolagsstämma i Indevex AB (publ) hålls den 16 Augusti 2018 i Stockholm.
Kontakta bolaget om detaljer.
Hämta hela kallelsen och stämmounderlag här:

B2 Indevex AB proposal for new share issues 180816

B3 Indevex AB Styrelsens redogörelse Kvittning av fordran mot aktier

B4 Indevex AB revisorsintyg ABL13 7 Kvittning

B6 Indevex AB Fullmaktsformulär för extra årsstämma

Bolordn Indevex 180816

Kallelse Extra Bolagstämma 180816 extra

Protokoll årsstämma 2018 Indevex