Extra Bolagsstämma
PUBLISHED: 16.07.2018 12:45
Extra Bolagsstämma i Indevex AB (publ) hålls den 16 Augusti 2018 i Stockholm.
Kontakta bolaget om detaljer.
Hämta hela kallelsen och stämmounderlag här.